Reklama

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych

Opublikowano:
Autor:

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul.: Kołłątaja 10, Chodkiewicza 1, 3, 5, 5A, Kościuszki 17 - w RSM „Pionier” w Kutnie w 2015 roku.

Szczegółowy zakres prac:

a. zeskrobanie i zmycie starej farby,
b. wykonanie niezbędnych naprawa tynku, gruntowanie preparatem penetrującym,
c. dwukrotne malowanie ścian nad lamperią, sufitów, spodów biegów schodowych farbą lateksową (wewnętrzną) wg projektów kolorystyki (do wglądu w Administracji Śródmieście) w kolorach uzgodnionych z Administracją,
d. naprawa i dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii oraz cokołów w kolorach uzgodnionych z Administracją Śródmieście,
e. dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad, grzejników i rur, na klatkach schodowych, w pralniach, suszarniach oraz wyłazów dachowych, drabinki na dach,
f. dwukrotne malowanie olejne stolarki drzwiowej z numerem danego lokalu (na życzenie lokatora),
g. dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej i parapetów,
h. dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej w pomieszczeniu wodomierza, pralni, suszarni i pomieszczeń gospodarczych,
i. białkowanie pralni, suszarni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia wodomierza głównego, podwęzła c.o. i korytarzy piwnicznych z oznaczeniem pomieszczeń gospodarczych i numerów piwnic oraz węzła cieplnego,
j. bieżące sprzątanie klatek schodowych, pralni, suszarni i korytarzy piwnicznych,
k. wykonanie niezbędnych zabezpieczeń (okien, drzwi, lamp, izolacji rur, zamków szafek energetycznych itp.)

UWAGA - nie należy malować obudów, tablic licznikowych i administracyjnych oraz rur i korytek kablowych instalacji teletechnicznych

Termin realizacji przedmiotu zamówienia po wykonaniu remontu instalacji elektrycznej na klatce jednak nie później niż do dnia 30.09.2015 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, sposobu i terminu wykonania można uzyskać w administracji osiedla „Śródmieście” tel. 24 355-26-39, 24 355-26-26.

Oferty winny zawierać:

  • cenę netto + podatek VAT za wykonanie całości prac (materiały i urządzenia
  • zapewnia wykonawca) z rozbiciem na każdy budynek,
  • harmonogram prac na każdy budynek,
  • okres gwarancji – minimum 60 m-cy,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, bądź aktualny wyciąg z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
  • zaświadczenie o braku zaległości wobec właściwego oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
  • referencje dotyczące wykonywania w/w prac (max 5 szt.) z okresu ostatnich dwóch lat.
  • dokument potwierdzający wpłatę wadium;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek bankowy nr Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.

Oferentowi nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za okres związania ofertą. Zwrot wadium dla oferentów nastąpi po zawarciu umowy z wybranym w drodze przetargu oferentem.

Oferty w zaklejonych, opisanych („Malowanie klatek schodowych – Przetarg”) kopertach, należy składać w biurze podawczym pok. nr 18 do dnia 29.04.2015 roku do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015r. o godz. 11:15.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub ograniczenia w dowolnym zakresie.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE