Reklama

Rusza Akcja Zima 2015/16

Opublikowano:
Autor:

Rusza Akcja Zima 2015/16 - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2015 – 2016" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.Akcja rozpoczyna się od 21 października i ma trwać do 31 marca 2016 roku, bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych- czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.

Akcja Zima w poprzednim roku wyglądała następująco:

W okresie od 01.08.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. wydano 793 decyzji przyznających zasiłek celowy na zakup opału w łącznej kwocie 308.760.00 dla 499 osób i 491 rodzin.

Średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 389,36zł.

Na pomoc finansową z przeznaczeniem zakupu odzieży wydano 296 decyzji w łącznej wysokości 59.560.00 zł. dla 246 osób i 244 rodzin. Średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 201.22zł.

Na pomoc finansową z przeznaczeniem na leki i leczenie wydano 556 decyzji w łącznej kwocie 92.325.00 zł dla 310 osób i 308 rodzin. Średnia wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 165,75zł.

Obecnie od 01.08.2015 r. na dzień dzisiejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie objął pomocą finansową na zakup opału 91 osób z terenu naszego miasta, środki przeznaczone na ten cel wyniosły 37.090 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych). Dla 178 osób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał zasiłki celowe na zakup leków na kwotę 29.170 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) 83 osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu odzieży na kwotę 19.930 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści zł.)

Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Lata ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynnosci w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielenić pomocy wielu z nich.

Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdzać będą w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia. Naszą akcję wspierać będą sami zainteresowani - mieszkańcy Domu Noclegowego. Utworzona grupa wspierająca działania zespołu roboczego ułatwi dostęp do osób zagrożonych.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby , które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbednych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:
• schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11
• gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
• pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału , odzieży jak i remontu urządzeń grzewczych
• pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.
Ponadto można skorzystać z pomocy:
• w Jadłodajni "Caritas" przy ul. Kochanowskiego 26 w parafii pw. Błogosławionych Meczenników Kutnowskich,
• schronienia w Noclegowni Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości w Głogowcu ( tel. 24 254-81-03 )
Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:
• Domu Noclegowego – 24 253-43-90
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 24 355-47-50
• Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00
• Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
• Państwowej Straży Pożarnej - 998
• Pogotowia Ratunkowego - 999
• Zarządu Nieruchomości Miejskich – 24 252-81-08
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego- 24 355-58-16
• Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej" Pionier " 24 355-26-00
• Administracja Śródmieście 24 355-26-22
• Administracja Tarnowskiego-Rejtana 24 355-26-33
• Administracja Grunwald-Łąkoszyn 24 355-26-27
• Parafii z terenu miasta Kutno
• Numer alarmowy- 112

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE