Reklama

Turniej E- sport dla szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kutnowskiego

Opublikowano:
Autor:

Turniej E- sport dla szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kutnowskiego - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia

12 i 14 czerwca w godz. 8:00-16:00, odbędzie się Turniej E-sport dla szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu. Organizator, Zespół Szkół nr 4 w Kutnie-Azorach, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rozgrywkach. Poniżej regulamin, niezbędne załączniki dostępne TUTAJ.

I. Informacje ogólne

 1. Turniej odbędzie w dniach 12 i 14 czerwca w godz. 8.00-16.00 w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach.
 2. Celem turnieju jest:
  - propagowanie innowacji pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Kutnowski,
  - propagowanie pozytywnego podejścia do E-sportu,
  - integracja międzyszkolna,
  - ćwiczenie umiejętności współpracy drużynowej i komunikacji.
 3. W turnieju CS może brać udział osiem drużyn szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kutnowskiego. W turnieju FIFA jedna szkoła może wystawić do 4 zawodników.
 4. Organizatorzy zapewniają sprzęt i akcesoria.
 5. Dopuszcza się korzystanie z własnych akcesoriów (myszka, klawiatura, słuchawki, mikrofon).
 6. Uczestnik korzystający z własnych akcesoriów powinien posiadać sterowniki do sprzętu.
 7. Udział w turnieju jest otwarty dla każdego, z wyjątkiem zawodników zbanowanych – osób umieszczonych na blacklisted.pl oraz na czarnej liście sgesport.com.
 8. Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek jest równoważne z akceptacją postanowień regulaminu. Biorąc udział w turnieju zawodnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia turnieju.
 9. Nagrody w turnieju są sponsorowane przez Sandbus Kutno, TRANS-MICHOR.

II. Zgłoszenie drużyny

 1. W turnieju udział mogą brać wyłącznie drużyny ze szkół gimnazjalnych i podstawowych, w skład których wchodzi pięciu obecnych uczniów szkoły (turniej CS) oraz 4 turniej FIFA (roczniki 2002, 2003, 2004)
 2. Istnieje możliwość dopisania szóstego (rezerwowego) zawodnika- ucznia danej szkoły.
 3. Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1).
 4. Każda szkoła może posiadać tylko jedną reprezentację CS.
 5. Dany zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny.
 6. Podczas zawodów obowiązkowe jest posiadanie przez zawodników aktualnych, podbitych legitymacji szkolnych.
 7. Zawodnicy muszą dostarczyć pisemne zgody od rodziców (załącznik 2):
  − na udział w turnieju,
  − na rozpowszechnianie wizerunku dziecka.
 8. Zgłoszenie drużyny wiąże się z akceptacją regulaminu.
 9. Zgłoszenie do turnieju przyjmowane jest do 11 czerwca 2018 r. do godziny 12.00 na adres e-mail zs4kutno@op.pl lub faksem na numer (24) 2547309 ewentualnie osobiście w sekretariacie szkoły.
 10. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidywana liczba miejsc o udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 11. Zakwalifikowane drużyny zostaną poinformowane o harmonogramie rozgrywek 11 czerwca 2018 r. po godzinie 15.00. Informacja zostanie wysłana na e-mail szkoły oraz opiekuna grupy a także umieszczona na stronie internetowej ZS 4 www.azory.org 11.06 po godzinie 15.00.

III. Fazy rozgrywek i etapy wyłaniania zwycięzców CS.

 1. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się systemem pucharowym (przegrany odpada).
 2. Pomiędzy drużynami rozgrywane są mecze krzyżowe na zasadzie eliminacji.
 3. Mecze rozgrywane są na jednej mapie (losowanej przez kapitanów obu drużyn) systemem MR15, czyli rozegranych będzie po piętnaście rund w pierwszych frakcjach, po czym nastąpi zamiana frakcji i rozegranie następnych piętnastu rund.
 4. Przypuszczalny czas gry między dwiema drużynami od 1godz. do 1,5 godz.
 5. Drużyny które wygrają mecze półfinałowe zagrają w finale o zwycięstwo, natomiast przegrani z półfinałów zagrają o 3 miejsce w turnieju.
 6. Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.

IV. Regulamin Gry: Counter Strike Global Offensive

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać czyste (niezbanowane) konto Steam z grą Counter Strike Global Offensive. Gra na pirackich kopiach powoduje dyskwalifikację całej drużyny.
 2. Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem (po 10 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia).
 3. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, będzie powtórzony (połówka) – wyniki z tej połówki nie będą przepisane!
 4. Mecze rozgrywane są systemem 5on5, MR15.
 5. Obowiązują mapy: DE_CACHE, DE_COBBLESTONE, DE_INFERNO, DE_MIRAGE, DE_NUKE, DE_OVERPASS,DE_TRAIN
 6. O układzie startowym par decyduje losowanie.
 7. Wybór mapy następuje poprzez odrzucanie map przez kapitanów drużyn.
 8. Po rozegraniu 15 rund następuje zmiana „stron”.
 9. Gra odbywa się do momentu aż jedna z drużyn osiągnie 16 punktów.
 10. W przypadku remisu (15:15) – grane będą 3 dodatkowe rundy w TT i 3 w CT – full equipment (16000$).
 11. Akceleracja na każdym komputerze będzie wyłączona.
 12. Obowiązującym komunikatorem będzie TeamSpeak3
 13. Zmiany gracza wolno dokonać tylko w czasie pauzy na początku rundy (podczas freezetime) lub w przerwie między ćwiartkami (jedna na mapę).
 14. Każdy z graczy może użyć swój config, każda zmiana w podstawowym config’u czyli config.cfg będzie karana punktami karnymi.
 15. Pliki z konfiguracjami graczy można mieć na pendriwe .
 16. Każda drużyna ma prawo do 3-minutowej pauzy, tylko w przerwie między ćwiartkami.
 17. Należy zachować porządek na stanowisku do gry.
 18. Dozwolone są tylko i wyłącznie skrypty ułatwiające kupowanie ekwipunku i broni na początku każdej rundy (bindy). Używanie skryptów innych niż dostępne w opcjach gry oraz wymienionych w regulaminie jest zabronione.
 19. Zabronione jest wykorzystywanie błędów map (bugów) powszechnie uznanych jako zakazane, np.: flashbug, chodzenie po teksturach czy przechodzenie przez nie, korzystanie z załamań tekstur, skywalking, podkładanie bomby tak, że nie można jej rozbroić etc. (+jump wheelup/wheeldown jest dozwolone, +duck wheelup/wheeldown nie jest dozwolone ).
 20. Stream na scenie leci live za odwracanie się są karne rundy.
 21. Zakazane jest używanie wulgaryzmów podczas gry.
 22. Zakazane jest wychodzenie z serwera.
 23. Równoznaczne z przegraną całej drużyny lub karnymi rundami w danym meczu są:
  – używanie niedozwolonych programów;
  – obrażanie innego gracza.
 24. W kwestiach spornych gracze mają prawo zgłosić konflikt, dzięki czemu meczem zajmie się administrator.
 25. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmuje administrator.
 26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dostosowania regulaminu w przypadku potrzeb i nieścisłości, które mogą wystąpić podczas turnieju.

V. Regulamin Turnieju FIFA 18

 1. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 32 uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.
 4. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte, najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju.
 5. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.
 6. Zapisanie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez każdego członka drużyny.
 7. Uczestnicy będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie.
 8. Rozgrywki odbędą się XBOX ONE przygotowanym przez ZS Nr 4, oraz grze FIFA 18 dostarczonych przez Organizatora.
 9. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych osobowych.
 10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i jego decyzja jest wiążąca.
 11. Rozgrywki będą odbywały się systemem turniejowym.
 12. Każdy mecz rozpoczyna się na sygnał wskazany przez Organizatora Turnieju.
 13. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu przewidzianym dla danej tury.
 14. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada Organizator.
 15. W przypadku wystąpienia problemów technicznych/niesportowego zachowania należy zgłaszać się do Organizatora.
 16. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja – jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
 17. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje dyskwalifikacja uczestnika.
 18. Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne urazy powstałe podczas wydarzenia.

VI. Zasady Rozgrywek FIFA 18:

 1. Ustawienia Gry:
  • Długość połowy: zależna od fazy rozgrywek (finał i mecz o 3 miejsce – 6 minut, pozostałe mecze 4 minuty / w przypadku mniejszej ilości graczy organizator przed rozpoczęciem turnieju może zadecydować o zmianie długości połowy.)
  • Poziom trudności: legendarny
  • Szybkość gry: normalna
  • Kontuzje: wył.
  • Spalone: wł.
  • W przypadku remisu następują rzuty karne (wyjątek: mecz półfinałowy i finałowy – dogrywka i ewentualnie rzuty karne w przypadku remisu)
  • Kartki: wł.
  • Zagrania ręką: wył
  • Liczba zmian: 3
  • Sterowanie: dowolne
  • Stadion: dowolny
  • Pogoda: bezchmurne niebo
  • Pora dnia: dzień
  • Piłka: domyślna
  • Kamera: telewizyjna
  • Rozgrywki w trybie meczu towarzyskiego. Drużynami klubowymi i narodowymi.
 2. Niesportowe zachowanie:
  • celowe wyłączenie platformy na której rozgrywany jest turniej lub telewizora/monitora
  • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku
  • sprzedawanie meczów
  • niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze).
 3. Rozgrywka:
  • losowanie 8 grup po 4 drużyny. Mecze każdy z każdym w grupach- dwie najlepsze z grupy awansują. Pozostałe 16 drużyn systemem pucharowym.
  • losowanie grup przeprowadzi Organizator.

VII. Odpowiedzialność karna.

 1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności karnej za uczestników zawodów.
 2. Każda osoba biorąca udział w imprezie odpowiada za wszelkie spowodowane przez nią zniszczenia oraz szkody.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na miejscu oraz szkody.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE