Reklama

Unikalny pomysł na prezent świąteczny od ARRK S.A.

Opublikowano:
Autor:

Unikalny pomysł na prezent świąteczny od ARRK S.A. - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Henryk Lesiak - "Szlakiem dworów regionu kutnowskiego"; Książka jest monografią dokumentują - cą majątki szlacheckie i dobra ziemskie w regionie kutnowskim z okresu XVIII, XIX i początków XX wieku. Opracowanie obejmuje wykaz majątków z terenu gmin: Kutno, Bedlno, Chodów, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Nowe Ostro - wy, Strzelce i Żychlin. To wyprawa w świat szlachty i ziemiaństwa poprzez barwne, szczegółowe opisy dworów, ogrodów i par - ków. To także historia ich właścicieli – ro - dów, które wpisały się w burzliwe i bogate dzieje regionu. Publikacja jest bogato ilustrowana i za - wiera ponad 800 zdjęć. Liczba stron: 508

"Przywrócić pamięć. Album kutnowski"; Książka jest katalogiem dokumentują - cym wystawę Album kutnowski. To nie - powtarzalny zbiór fotografii osób za - mieszkujących Kutno i okolice w okresie przełomu XIX i XX wieku. Zdjęcia pocho - dzą z Archiwum Państwowego w Kutnie, z zasobów przedwojennego Starostwa. Album pokazuje różnorodny przekrój etniczny i kulturowy ówczesnego społe - czeństwa. Wszystkie fotografie opatrzone są krótką informacją o każdej z tych osób (data urodzenia, adres zamieszkania, po - chodzenie, zawód). Książka przywołuje wiele zasłużonych dla miasta Kutna po - staci. Niektórzy z nas będą mogli odszu - kać w albumie swoich przodków. Liczba stron: 112.

Aleksandra Kuźmińska - "Szkoła przy Oporowskiej"; Autorka opracowania pokusiła się o do - konanie podsumowania 50. lat istnie - nia jednej z kutnowskich szkół – szkoły przy Oporowskiej. Obecnie jest to Ze - spół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica. Kilkadziesiąt roczników absolwentów, nauczyciele, budynek i przede wszyst - kim wydarzenia z życia szkoły. Wszystko to również wpisane w kontekst czasów. Liczba ston: 412

"W środku Polski"; Dla Kutna i powiatu kutnowskiego, lata 2010 – 2014 to okres wielu pozytywnych zmian, które były możliwe dzięki wyko - rzystaniu unijnych środków. Książka jest próbą podsumowania dorobku wszystkich dwunastu samorządów lokalnych. Doku - mentuje najważniejsze inwestycje zreali - zowane przez miasta oraz gminy regionu w tym okresie. Na zawartość edycji składa się także cha - rakterystyka powiatu, dane demograficzne, geograficzne, gospodarcze, a dopełnieniem są zdjęcia nowych inwestycji. Jest to rów - nież doskonały przewodnik po regionie, zawierający bazę hotelową oraz ofertę tury - styczną. Liczba stron: 96.

Chcesz kupić książkę? Zadzwoń lub napisz do ARRK S.A.

Tel.: (24) 355 74 50-51 l e-mail: [email protected]

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE