Reklama

[WIDEO NA ŻYWO] Honorowe Obywatelstwo Jana Sposoba, koniec z płatnym parkowaniem. Trwają obrady Rady Miasta

Opublikowano:
Autor:

[WIDEO NA ŻYWO] Honorowe Obywatelstwo Jana Sposoba, koniec z płatnym parkowaniem. Trwają obrady Rady Miasta - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Dziś niezwykle ciekawa sesja Rady Miasta Kutno. W porządku obrad znalazło się kilka punktów, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Najważniejsze z nich to nadanie Honorowego Obywatelska Miasta Kutno ks. Janowi Sposobowi i zniesienie strefy płatnego parkowania w związku z przebudową pl. Wolności i Rynku Zduńskiego. Oprócz tego przed sesją zostaną wręczone nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna. Pełen porządek obrad i link do transmisji na żywo znajdują się poniżej.

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kutno.

3.Informacja na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

4.Informacja na temat realizacji „Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

5.Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z informacją na temat realizacji zadań pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w 2018 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutno.

7.Rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP;

b)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Armii Krajowej i ulicy Objazdowej;

c)uchylenia Uchwały Nr IX/104/11 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w tej strefie oraz sposobu ich pobierania;

d)zmiany Uchwały Nr III/46/15 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Miasto Kutno;

e)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich;

f)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ul. Żwirki i Wigury;

g)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicy Rzecznej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

h)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kutno położonych w Kutnie przy ulicy Bałtyckiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

i)wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Krzyżanówku Gmina Krzyżanów;

j)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kutno;

k)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

l)ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

ł)określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno;

m)zmieniająca uchwałę Nr LXV/601/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;

n)zmieniająca uchwałę Nr LXV/602/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

o)przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu kutnowskiego w 2019 roku;

p)zmiany uchwały Nr III/30/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kutno na lata 2019 - 2030;

r)zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok;

s)przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kutno”;

t)powołania Zespołu opiniodawczego w związku z wyborem ławników.

9.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.

10.Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 19 marca 2019 r.

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE