Reklama

[WIDEO] Ważna sesja Rady Miasta Kutno. Oglądaj na żywo

Opublikowano:
Autor:

[WIDEO] Ważna sesja Rady Miasta Kutno. Oglądaj na żywo - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia Radni Rady Miasta Kutno podejmą dziś m.in. decyzje o przyznaniu wotum zaufania Prezydentowi oraz o udzieleniu mu absolutorium.

Poza udzieleniem wotum zaufania i absolutorium samorządowcy podejmą dziś decyzje także w sprawie ustalenia stawek za odbiór śmieci - ma to być 18 zł od mieszkańca za odpady segregowane, a 26 zł za niesegregowane; o likwidacji Żłobka Miejskiego nr 1, określony ma zostać również regulamin dotyczący wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Poniżej pełny harmonogram obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja na temat realizacji w 2018 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie.
 3. Informacja za rok 2018 o działalności Miasta Kutno wynikającej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Informacja nt. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 5. Informacja z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Kutna na lata 2014 – 2020”.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Kutno za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok:
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok
  b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kutno za 2018 rok
  c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Miasta Kutno na dzień 31 grudnia 2018 roku
  d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Kutno z wykonania budżetu za 2018 rok
  e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno
  f) zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta Kutno
  g) dyskusja
  h) podjęcie uchwały.
 9. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Kutno za 2018 rok:
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kutno za 2018 rok
  c) dyskusja
  d) podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Miasta Kutno w nieruchomościach lokalowych znajdujących się w budynku położonym w Kutnie przy ul. Barlickiego 8
  b) zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Miasta Kutno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Tęczowej
  c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
  d) likwidacji Żłobka Miejskiego Nr 1 w Kutnie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno
  e) zmiany Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Kutna w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Kutnie
  f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  g) regulaminu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno
  h) zmiany Uchwały Nr III/31/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2019 rok.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
 12. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 14 maja 2019 roku.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE