Reklama

Świadczenia z ZFŚS – czy przysługują na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym?

Opublikowano:
Autor:

Świadczenia z ZFŚS – czy przysługują na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Lifestyle Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (konkretnie, chodzi o świadczenie w postaci bonów podarunkowych)? Jeśli tak, proszę również o informację, czy to samo dotyczy pracownika na urlopie wychowawczym.

Fakt przebywania na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym nie powinien pozbawiać pracownika prawa do uzyskiwania świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (na warunkach wskazanych w regulaminie ZFŚS).

Na mocy art. 2 ustawy o ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu socjalnego są:

  • pracownicy oraz członkowie ich rodzin,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu oraz członkowie ich rodzin.
  • osoby, którym zakład pracy przyznał prawo korzystania ze świadczeń ZFŚS w regulaminie gospodarowania zasobami socjalnymi.

Decydują kryteria socjalne

Świadczenia z ZFŚS muszą być dystrybuowane wyłącznie w oparciu o tzw. kryterium socjalne czyli po uwzględnieniu sytuacji materialnej, rodzinnej oraz życiowej uprawnionej osoby. Nie jest dopuszczalnym stosowanie tu przesłanek o charakterze pozasocjalnym. A zatem przyznanie konkretnego wsparcia finansowanego ze środków wyasygnowanych na działalność socjalną pracodawcy, nie może być uzależniane przykładowo od stażu pracy, wymiaru czasu pracy, statusu osoby uprawnionej (pracownik, emeryt, rencista), przynależności pracownika do związku zawodowego lub określonej grupy zawodowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 16 sierpnia 2005 r., sygn. akt I PK 12/05).

Świadczenia mogą przysługiwać, mimo że pracownik nie wykonuje pracy

Ustawodawca nie ograniczył ponadto uprawnienia do korzystania z ZFŚS tylko do pracowników faktycznie świadczących pracę. Zatem każdy pracownik pozostający w stosunku pracy (w zatrudnieniu), w tym np. korzystający z urlopu bezpłatnego oraz wychowawczego, ma prawo otrzymywać świadczenia z ZFŚS na zasadach i warunkach określonych w regulaminie gospodarowania funduszem socjalnym.

Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym jest nadal pracownikiem danego pracodawcy (pozostaje w stosunku pracy). Pogląd, iż pracownik na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym może otrzymywać pomoc z funduszu socjalnego, uzasadniać można również tym, że na osoby takie zakłady pracy muszą dokonywać odpisów na ZFŚS.

Podstawa prawna:

  • art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.),
  • art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Mariusz Pigulski
Specjalista w zakresie kadr i płac
ekspert portalu PortalKadrowy.pl

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE