Reklama

Reklama

Ogłoszenie RSM Pionier (wynajem lokali użytkowych)

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: pixabay.com

Ogłoszenie RSM Pionier (wynajem lokali użytkowych) - Zdjęcie główne

pixabay.com | foto pixabay.com

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Promowane Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Kutnie przy ul. Kościuszki 22B oraz Wilcza 1.

Reklama

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 11.00

Przedmiotem przetargu jest:

1. Lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Kościuszki 22B o pow. użytkowej 59,00 m2  

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 6,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta  złotych). 

2. Lokal użytkowy położony w Kutnie przy ul. Wilcza 1 o pow. użytkowej 92,60 m2  

Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych). 

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pod numerem tel. 24 3552611.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 26 marca  2021 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący lokal użytkowy  przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.

Kutno, dnia 17.03.2021 r. Z a r z ą d

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. administratorem danych osobowych oferentów będzie Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kutnie, z siedzibą przy  ul. Staszica 21, 99-300 Kutno;

2. z ustanowionym w RSM PIONIER inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub pod numerem telefonu: 602 745 827);

3. dane osobowe oferentów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia umowy z wybranym oferentem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO;

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność RSM Pionier oraz notariusz.

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przetargowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym postępowaniem i wyczerpania możliwych postępowań kontrolnych wobec Spółdzielni w  zakresie prowadzonych postępowań przetargowych;

7. przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora,

niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Panu/Pani praw do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich niepodania Oferent nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu przetargowym.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. 

10. po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE