Reklama

Reklama

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów

Opublikowano: 13 lutego 2021 10:43
Autor:

Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza rokowania na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Region

Reklama

INFORMACJA O  OGŁOSZENIU O  ROKOWANIACH

Na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust.2 i art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 1990) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy Krzyżanów ogłasza rokowania na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Krzyżanów.

 1.   Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po szkole podstawowej w miejscowości Micin, oznaczonej numerem  ewidencyjnym działki 15/4 o pow. 0,74 ha, położona w miejscowości Micin, obręb geodezyjny Micin, stanowiąca własność Gminy Krzyżanów, stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej numer LD1K/00030862/1. Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek w całości poddany termomodernizacji w roku 2015. Powierzchnia użytkowa budynku 721,83 m².  Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów przyjętego uchwałą Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. określone oznaczeniem 5.UO.30 – teren usług oświaty .     

 2.   Cena wywoławcza do rokowań nieruchomości zabudowanej w miejscowości Micin, działka nr 15/4 obręb geodezyjny Micin wynosi  800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100)   + podatek 23 %VAT.

 3.   Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki,  której wysokość ustalono w kwocie 80.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy nr: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 B.S Wspólna Praca w Kutnie Oddział w Krzyżanowie do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 15.00. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Krzyżanów. Wpłata zaliczki przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków rokowań, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie rokowań  oraz  zgodę na zawarcie umowy.

 4.     Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach zawierającego oferowaną cenę w kwocie nie niższej niż cena wywoławcza do dnia 22 lutego 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej w Micinie oznaczonej numerem działki 15/4 o pow. 0,74 ha obręb Micin”

 5.   Rokowania ze zgłoszonymi uczestnikami odbędą się  25 lutego 2020 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów.

 6.   Wójtowi Gminy Krzyżanów przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 7.   Niniejsza publikacja jest Informacją o ogłoszeniu o rokowaniach  - pełna treść ogłoszenia, regulamin rokowań dostępny jest na stronie internetowej BIP Krzyżanów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanów - tablica ogłoszeń oraz  pokój nr 9 w godzinach 7:00- 15:00.

 8.   Bliższych informacji na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanów pokój nr . 9, Tel. /024/ 356 29 06

                                                               WÓJT

                                                            mgr.inż Tomasz Jakubowski

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE