Reklama

Reklama

"NOWY ŁĄKOSZYN" W KUTNIE

Opublikowano: czw, 13 gru 2018 14:21
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia WIĘCEJ INFORMACJI:http://www.pliki.kutno.net.pl/ogloszenia/OPIS%20Nowy%20%C5%81akoszyn.pdf

Reklama

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Kutnie w obrębie ulic ul. Armii Krajowej i ul. Objazdowej (Sklęczkowska). Teren znajduje się w położeniu umożliwiającym bardzo dobre skomunikowanie z resztą osiedla Grunwald – Łąkoszyn. Drogi osiedlowe przewidywane są na przedłużeniu ulic Armii Krajowej/ Bukowej oraz ul. Nowowiejskiej . Osiedle stanowić będzie kontynuację zabudowy obecnego osiedla Łąkoszyn .

Teren objęty projektem znajduje się bezpośrednio przy ogromnym osiedlowym terenie rekreacyjnym z nowo wybudowanym dużym placem zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku oraz siłownią zewnętrzną dla dorosłych. Obecnie znajduje się tam także boisko, a także otwarty teren z możliwością realizacji imprez plenerowych.

Docelowo przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu sześciu budynków wielorodzinnych w pięciu odrębnych etapach wraz z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną, parkingami i zagospodarowaniem terenu w tym budową układu komunikacji kołowej i pieszej, a także budową niezbędnych urządzeń budowlanych, infrastruktury instalacyjnej i sieciowej (energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania) stacji transformatorowej, śmietników i małej architektury.

Po ukończeniu realizacji obiekty utworzą zespół urbanistyczny połączony wewnątrz układu placem zabaw dla dzieci oraz wspólną przestrzenią zieloną i rekreacyjną dla dorosłych.

Teren obecnie pokryty jest łąkową zielenią niską i zielenią wysoką. Od strony ulicy Objazdowej – droga krajowa DK 92 na terenie posadzono już liczne szpalery drzew i krzewów stanowiące zieleń izolacyjną. Zieleń zlokalizowana jest także wzdłuż cieku wodnego okalającego teren od strony obecnego osiedla. Projektowany teren jest znakomicie skomunikowany z trasą wylotową prowadzącą do Łodzi tj. drogą nr 702 oraz z obwodnicą 92 prowadzącą do Autostrady Bursztynowej A1. Ponadto droga nr 92 prowadzi do znajdującej się blisko osiedla Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wieloma obecnymi i przyszłymi miejscami pracy dla rodowitych i przyjezdnych mieszkańców Kutna.

Projektowane osiedle stanowi kontynuację funkcji istniejącego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych sprzed lat. Obsługa komunikacyjna oraz infrastruktura instalacyjna nowego osiedla tworzyć będą spójną wyodrębnioną i ogrodzoną całość przy zastrzeżeniu, że każdy z budynków praktycznie może być niezależny (lecz nie odgrodzony).

Dojazd do działki jest bezpośrednio od ulicy Bukowej, a do poszczególnych budynków pośrednio poprzez drogi osiedlowe, które będą realizowane w kolejnych etapach.

Na terenie projektowanych jest pięć odrębnych etapów inwestycji. Będzie to łącznie sześć podpiwniczonych, cztero -pięcio – i ewentualnie sześciokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. W centrum układu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci przy terenie rekreacyjnym.

Łącznie powstanie osiedle na około 224 mieszkania , średnia wielkość mieszkania to ok. 55m2. Mieszkania zaprojektowano w mocno zróżnicowanej strukturze i powierzchni od ok. 32m2 do ok. 80m2 oraz większe apartamenty na najwyższych kondygnacjach z dużymi atrakcyjnymi tarasami tworzącymi niemal zielone ogrody na dachach. Na terenie osiedla powstanie bardzo duża ilość zieleni. Projekt przewiduje lokalizację zieleni rekreacyjnej wewnątrz zespołu oraz zasadzenie zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej wzdłuż ulic. Powierzchnia biologicznie czynna pozostanie na poziomie nie mniej niż około 50% całego terenu, zatem i znacznie więcej, niż w innych miejskich osiedlach.

Pozostałe tereny przeznaczone zostaną na drogi i chodniki dla pieszych oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniej, niż jedno miejsce na jedno mieszkanie. Zakładana ilość miejsc postojowych to ok. 253 miejsca ± 5% (ok. 240-265 miejsc). Parkingi ulokowano poza strefą wewnętrzną między budynkami pozostawiając zielone atria jedynie dla potrzeb rekreacji mieszkańców. Od strony ulicy Objazdowej / Sklęczkowskiej – drogi krajowej, (na której ruch znacznie się obniżył ze względu na zmianę układu komunikacyjnego), zaprojektowano szereg wyciszeń. Począwszy od układu terenu, licznych nasadzeń w postaci drzew i krzewów (zarówno istniejących , jak i projektowanych), poprzez ulokowanie w tym miejscu stref parkingowych i ochronnych bez zabudowy skończywszy na specyficznym atrialnym zaprojektowaniu budynków w pierwszej linii - w kształcie litery C z wycofaną linią balkonów. Proponuje się w nich ponadto stolarkę i żaluzje wyciszające mieszkania w budynku. 


Układ komunikacyjny

W zakresie pierwszego etapu zaprojektowany został północno wschodni narożnik działki docelowo obsługiwany przez drogę stanowiącą przedłużenie drogi osiedlowej bez nazwy (Łąkoszyn). Dołączy później także dojazd od strony ul Armii Krajowej/ Bukowej.

Budowa obsługiwana będzie przez dojazdy od strony ul. Nowowiejskiej , ewentualnie Armii Krajowej.

Dla układu budynków wielorodzinnych zaprojektowano zespoły parkingów dla samochodów osobowych. Poszczególne zespoły parkingowe powstawać będą w korelacji z budynkami. Drogi dojazdowe zaprojektowano o szerokości po 5 metrów, z kostki betonowej wibroprasowanej. Chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej wibroprasowanej w innym kolorze.

ETAP I

Budynki projektowane w pierwszym etapie zawierają:

Budynek „A” – 19 mieszkań - jedna klatka –

5 mieszkań z klatki x 3 kondygnacje

4 mieszkania x ostatnia kondygnacja

Budynek „B” – 32 mieszkania -2 klatki – po 4 mieszkania z klatki x 4 kondygnacj

Każdy z budynków ma windę w każdej klatce schodowej i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

W każdym budynku istnieje też możliwość przystosowania mieszkania dla mieszkającej osoby niepełnosprawnej.

Pomieszczenia techniczne , węzeł c.o i komórki dla mieszkańców – po jednej na każde mieszkanie – zlokalizowane będą w piwnicy.

Budynki zaprojektowano jako wielokondygnacyjne, podpiwniczone, jedno i kilku klatkowe. Bryły na bazie litery I, C i L ukształtowano symetrycznie lub asymetrycznie i rozrzeźbiono uskokami ścian w elewacjach. Budynkom nadano styl nawiązujący do funkcjonalnego modernizmu. Istotną rolę dla bryły budynku odgrywają loggie i duże balkony oraz nawiązujące do nich attyki. Charakterystyczne są także półokrągłe narożniki ścian i niektórych balkonów. Wybrano stonowaną i elegancką kolorystykę budynków, nawiązującą jednoczenie do sąsiedniego Łąkoszyna.

Od strony północno-wschodniej lub północno-zachodniej budynków zaprojektowano wejścia i klatki schodowe. Dachy budynków zaprojektowano generalnie jako płaskie z odwodnieniem do środka. Wewnętrzny układ budynków przewiduje mieszkania bezpośrednio dostępne z klatek schodowych (po dwa do czterech z klatki)

Mieszkania zaprojektowano jako przewietrzalne, położone narożnikowo lub z oknami na przestrzał w budynku. Lokale są rozkładowe i dobrze doświetlone. Zabudowa została rozmieszczona na działce swobodnie z zachowaniem przestrzeni pomiędzy budynkami.

W zakresie pierwszego etapu zaprojektowane zostały dwa budynki w północno wschodnim narożniku działki docelowo obsługiwany przez drogę stanowiącą przedłużenie drogi osiedlowej bez nazwy (Łąkoszyn). Na powyższym terenie, zlokalizowane zostały 2 budynki wielorodzinne z 19 i 32 mieszkaniami (łącznie 51 lokali).

Oprócz budynków w ramach pierwszego etapu zaprojektowane zostało utwardzenie terenu w postaci komunikacji wewnętrznej z kostki betonowej oraz wyznaczonych miejsc parkingowych, przejazd przez rów melioracyjny i zjazd z ulicy osiedlowej bez nazwy zlokalizowany w północno-wschodnim narożniku działki. Zostało również przewidziane miejsce gromadzenia odpadów - wiata śmietnikowa. Stacja transformatorowa zostanie przewidziana po uzyskaniu wytycznych i warunków od Zakładu Energetycznego ENERGA. W zakresie pierwszego etapu zaprojektowano również część placu zabaw. Każdy z kolejnych etapów przewiduje realizację własnej części placu zabaw, docelowo stanowiącego wspólny plac dla wszystkich budynków.

Więcej informacji:

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER
ul. Staszica 21, 99-300 Kutno
Adres email: [email protected]
Telefon: 24 355-26-00,

Dział Techniczny 24 355-26-23

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań tylko w wersji papierowej przez biuro podawcze w siedzibie RSM PionierUDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)