Reklama

Reklama

W regionie może powstać kopalnia. Mieszkańcy powiatu kutnowskiego zaniepokojeni

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: poglądowe (canvwa.com)

W regionie może powstać kopalnia. Mieszkańcy powiatu kutnowskiego zaniepokojeni - Zdjęcie główne

Planuje się budowę kopalni soli w Lubieniu Kujawskim. W imieniu rolników z powiatu kutnowskiego interpelację w tej sprawie złożyła posłanka Paulina Matysiak | foto poglądowe (canvwa.com)

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wydarzenia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, oraz Ministerstwo Infrastruktury odnoszą się do głosów krytyki mieszkańców powiatu kutnowskiego związanych z planowaną budową kopalni soli. W ich imieniu interweniowała posłanka Paulina Matysiak. Resorty podkreślają, że każde tego typu działania wiążą się z koniecznością uzyskania szeregu pozwoleń i uspokajają tych, którzy mają obawy w związku z tą inwestycją.

Reklama

Paulina Matysiak stwierdziła, że rolnicy spod Kutna i gmin Dąbrowice, Łanięta i Nowe Ostrowy obawiają się negatywnych skutków budowy otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Lubień Kujawski wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi. 

- Może się ona wiązać ze znacznym spadkiem poziomu wód gruntowych. Jest to niepokojąca informacja zważywszy na to, że województwo łódzkie jest terenem poważnie zagrożonym suszą. Zwiększanie dostępności magazynowej na ropę naftową i produkty naftowe oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa są potrzebne, ale zaniepokojonym rolnikom należą się stosowne wyjaśnienia - zauważa posłanka Paulina Matysiak.

W związku z tym P. Matysiak wystosowała kilka pytań do Ministerstw Klimatu i Środowiska, oraz Infrastruktury.

  • Czy ta inwestycja wpłynie na poziom wód gruntowych i retencję wody na terenie gmin Dąbrowice, Łanięta i Nowe Ostrowy w powiecie kutnowskim? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
  • Czy w zakresie wpływu planowanej inwestycji na poziom wód gruntowych i retencję wody w okolicy planowej inwestycji były prowadzone odpowiednie badania? Proszę o podanie dat, zakresu, obszaru i wyników takich badań.
  • Czy informacja o potencjalnych skutkach środowiskowych na tym terenie została przekazana rolnikom, mieszkańcom bądź włodarzom wymienionych gmin?
 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada, że złoża soli kamiennej objęte są tzw. własnością górniczą, czyli ich właścicielem jest Skarb Państwa, a rozpoczęcie wydobycia w postaci soli wymaga uzyskania szeregu zezwoleń organów różnego szczebla.

- W kontekście wpływu budowy kopalni na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi oraz na wody podziemne i powierzchniowe, należy zauważyć, że przed rozpoczęciem wydobycia kopaliny w postaci soli (w tym wypadku w formie solanki na drodze rozpuszczenia soli mineralnej) wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zaznacza Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Dalej dodaje, że w procesie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podczas którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko sporządzany jest raport oddziaływania na środowisko, oraz zapewniony jest udział społeczeństwa.

Poza uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkiem rozpoczęcia wydobycia jest uzyskanie koncesji, której udziela w tym wypadku Minister Klimatu i Środowiska oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym.

- Jeśli chodzi o ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym należy wskazać, że została ona zmieniona (…) i to na mocy tej zmiany inwestycja została objęta zakresem ustawy, co jest związane z tym, że inwestycja ma być realizowana na potrzeby wydobycia produktów naftowych. W kwestii licencji należy wskazać, że inwestor tj. PKN ORLEN S.A. uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie soli kamiennej ze złoża Lubień Kujawski w dniu 27 listopada 2013 r., ale nie uzyskał jeszcze koncesji na wydobycie – informuje Sekretarz Stanu.

Dla opisanego przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i zapewnieniu udziału społeczeństwa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w maju 2014 roku, zmieniona decyzją czerwca 2016 r. 

Mimo długiego okresu, w którym toczą się prace koncepcyjne i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja nie została dotąd zrealizowana tzn. nie rozpoczęło się wydobycie.

- Odnosząc się do pytania 1 należy wskazać, że w toku oceny odziaływania na środowisko analizowany był wpływ na różne komponenty środowiska, w tym wody. W decyzji wskazano, że na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne na etapie eksploatacji. Również pobór wody na etapie budowy nie będzie znaczący i będzie mieścił się w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano na sposoby prowadzenia prac budowlanych i wierceń ograniczające oddziaływanie na wody gruntowe (na etapie budowy). Wskazano również, że wybudowany układ przesyłowy (rurociąg z solanką i wodą) nie będzie oddziaływać na wody podziemne z uwagi na całkowitą szczelność przewodów – zapewnia resort.

Odpowiadając na drugie pytanie Sekretarz Stanu zauważa, że informacje o przeprowadzonych badaniach środowiskowych zawarte są m.in. w treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jak czytamy:

- Raport, podobnie jak pełną treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można uzyskać na wniosek w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na podstawie i w trybie określonym w ustawie ooś. Odnosząc się do pytania 3, należy wskazać, że zgodnie z posiadanymi informacjami, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym również decyzji zmieniającej) zapewniony był udział społeczeństwa, a strony miały możliwość zapoznania się z całą dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33-38 ustawy ooś – kończy Małgorzata Golińska.

Również Ministerstwo Infrastruktury w swoim piśmie sporo uwagi poświęca kwestiom formalnym które muszą zostać spełnione przed startem inwestycji m.in. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

- W przedmiotowej procedurze, prowadzonej w poprzednio obowiązującym stanie prawnym nie brali udziału przedstawiciele jednostek gospodarki wodnej. Jednakże zgodnie z pozyskanymi od Ministra Klimatu i Środowiska informacjami, w wydanej decyzji środowiskowej nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne na etapie eksploatacji. Również pobór wody na etapie budowy nie będzie znaczący i będzie mieścił się w ramach pozwolenia wodno prawnego – podkreśla Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Oddziaływanie na zasoby wodne zostanie dodatkowo poddane ocenie właściwych jednostek PGW Wody Polskie w przypadku konieczności posiadania przez inwestora zgód wodnoprawnych niezbędnych do wykonania urządzeń wodnych oraz korzystania z wód.

PGW Wody Polskie na wniosek inwestora będzie opiniować inwestycję jako organ właściwy ds. melioracji wodnych oraz jako podmiot wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do gruntów pokrytych wodami.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)
Wczytywanie komentarzy