Rejestracja i logowanie

Będzie nowa szkoła? Już niedługo decyzja

Wydarzenia 23-05-2019 Autor: ez.
6
Będzie nowa szkoła? Już niedługo decyzja

W porządku obrad sesji rady powiatu, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, uwzględniono podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Branżowej I stopnia nr 2 stopnia w Żychlinie.

Szkoła ta miałaby się znajdować przy ul. Dobrzelińskiej 6, gdzie znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Domostwo”. Władze powiatu planują włączenie „Branżówki” w jego skład. Jak wynika z treści projektu uchwały, szkoła branżowa miałaby zostać założona z dniem 1 września br i stanowić integralną część „Domostwa”. Organem prowadzącym szkołę będzie Powiat Kutnowski, a nadzór nad placówką sprawować będzie Łódzki Kurator Oświaty.

Statut szkoły, o której założeniu zadecydują radni, określa, że szkoła ta będzie publiczną placówką przeznaczoną dla młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Młodzież przyjmowana będzie do szkoły na okres, na jaki wydano oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do zadania szkoły, prócz kształcenia i wychowywania uczniów, należeć będzie eliminowanie przyczyn i przejawów zagrożenia niedostosowaniem społecznym, przygotowywanie uczniów do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz przygotowanie zawodowe. Szkoła będzie także organizować i udzielać pomocy pedagogiczno-psychologicznej zarówno uczniom jak i im rodzicom oraz nauczycielom.

komentarze (6)
Dodaj komentarz

Chcesz prawdziwych zmian na lepsze, niskich podatków , silnej gospodarki ? Chcesz kogoś kto będzie bronił Polskich interesów w Brukseli? Zależy Ci na zachowaniu narodowej waluty i pielęgnowaniu naszych tradycji? Masz dość promowania zboczeń , i zależy Ci na zachowaniu tradycyjnego modelu rodziny? To wszystko jest możliwe!!! Już 26 maja zagłosuj na KONFEDERACJE!!!!!

Redakcjo, czy ktoś to czyta przed publikacją? ,,Szkoła będzie także organizować i udzielać pomocy pedagogiczno-psychologicznej zarówno uczniom jak i im rodzicom oraz nauczycielom." Z dobrego serca poprawię: ,,Szkoła będzie także organizować pomoc pedagogiczno-psychologiczną oraz udzielać jej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom."

Żychlin rządzi!

Bardzo dobry pomysł z tą szkołą popieram.

Po co kolejna szkola są dwie w Kutnie...

Są dwie, ale jedna maja w planach zamknąć... Nadal twierdzisz, że ta w Żychlinie jest zbędna?

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
CISZA WYBORCZA!!! - Trwa od północy 10.07.2020r do zamknięcia lokali wyborczych, czyli niedzieli 12.07.2020r godz.: 21:00.

Zakazane jest rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zakazana jest agitacja w internecie - nie można publikować informacji o kandydatach, ani sondaży.

Naruszenie lub złamanie ciszy wyborczej według polskiego prawa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną (art. 498 Kodeksu wyborczego). Jej wysokość jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń (art. 24) i może wynosić od 20 zł do 5 000 zł.

Za publikację sondaży przed zamknięciem lokali wyborczych grozi grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł. Prosimy więc o kulturalne wypowiedzi bez łamania ciszy wyborczej, aby policja nie prosiła nas o Wasze dane i żeby nikt nie narobił sobie problemów :)

Czytaj także