Rejestracja i logowanie

Budżet Kutna: jak wygląda w liczbach?

Wydarzenia 10-09-2019 Autor: toza, UM Kutno
1
Budżet Kutna: jak wygląda w liczbach?

Informacja o wykonaniu z budżetu. To jeden z punktów, który poruszany był wczoraj w trakcie konferencji prasowej prezydenta Kutna, Zbigniew Burzyńskiego. Jak to wszystko wygląda w liczbach?

W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów wyniosło 98.786.318,13 zł na plan po zmianach 216.162.572,43 zł co stanowi 45,70% (rok 2018 było 42,75% planu), w tym:

  • dochody bieżące na plan 189.911.752,43 zł wyniosły 95.119.090,54 zł, tj. 50,09% (2018 – 51,13%),
  • dochody majątkowe na plan 26.250.820,00 zł wyniosły 3.667.227,59 zł, tj. 13,97% (2018 – 6,80%).

Obok środków z Unii Europejskiej, które wpływają w zależności od stopnia realizacji zadań Miasto Kutno pozyskało środki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 772.300,00 zł na zadanie: „Przebudowa ul. Jagiełły (droga nr 102590E), ul. Batorego (droga nr 102559E) i ul. Chrobrego (droga nr 102574E) w Kutnie”. Prace powinny niedługo wystartować.

Dochody wyższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach z:

  • podatku od nieruchomości od osób fizycznych (plan 6.700.000,00 zł wykonanie 3.830.125,68 zł, tj. 57,17%),
  • wpływy z opłaty skarbowej (plan 520.000,00 zł wykonanie 282.679,99 zł, tj. 54,36%),
  • opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 960.000,00 zł, wykonanie 756.921,20 zł, tj. 78,85%).

Natomiast dochody niższe od zaplanowanych uzyskano m.in. we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje ze środków UE, co wpłynęło na niskie wykonanie dochodów majątkowych.

Przychody na plan 27.584.503,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.901.160,43 zł, tj. w 61,27% (2.901.160,43 zł – wolne środki, 14.000.000,00 zł – emisja obligacji).

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 98.991.252,21 zł na plan 232.606.572,43 zł, tj. 42,56% w tym:

a) wydatki bieżące na plan 182.024.722,43 zł wykonano w kwocie 91.327.959,98 zł, tj. 50,17%,
b) wydatki majątkowe na plan 50.581.850,00 zł wykonano w kwocie 7.663.292,23 zł, tj. 15,15% (wynika to z zaangażowania w czasie zadań inwestycyjnych z uwagi na wysokie wartości robót jakie są oferowane w ramach procedury zamówień publicznych i konieczności powtarzania przetargów).

W I półroczu Miasto rozpoczęło realizację ważnych i dużych zadań dofinansowanych ze środków UE, tj.: „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” w części zagospodarowanie Pl. Wolności i Rynku Zduńskiego, „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”,

Rusza też zadanie: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”,

Kontynuowano zadanie: „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej” – obecnie trwa procedura odbioru oprogramowania i czekamy na dostawę 6 nowych autobusów (już jesteśmy po podpisaniu umowy).

Zakończono realizację zadań: Budowa ul. Gruszczyńskiego i ul. Wituszyńskiego, budowa ul. Sielskiej, przebudowa ulicy Reja, ulicy Matejki oraz zadanie dofinansowane ze środków UE pn. „Cyfrowy Pitagoras”.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Miniratka za długi w tym roku tylko ponad 11 mln zł emoji))

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także