Rejestracja i logowanie

Ostatni ogródek gastronomiczny w centrum miasta wolny!

Lifestyle 10-04-2018 Autor: jej / UM Kutno Foto: archiwum, UM Kutno
0

Prezydent Miasta Kutno informuje, iż po rozpatrzeniu wniosków złożonych na ogłoszenie z dnia 28 marca 2018 r. - do dzierżawy z przeznaczeniem na zorganizowanie ogródka gastronomicznego na Placu Marsz. J. Piłsudskiego pozostało jedno miejsce oznaczone na załączniku graficznym numerem 3. O dzierżawę ww. miejsca mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Kutno w zakresie gastronomi od co najmniej 1 roku, tj. co najmniej od dnia 09 kwietnia 2017 roku.

Osoby zainteresowane dzierżawą ww. miejsca mogą składać wnioski w kancelarii Urzędu Miasta Kutno - w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Do wniosku należy załączyć:

  • wizualizację ogródka - zawierającą część opisową, graficzną i fotograficzną,

  • kserokopię zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu nr 18/2013 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 08 lutego 2013 roku, (zmienionym Zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 18.02.2016 r. i Zarządzeniem Nr 47/2018/2018 z dnia 27.03.2018 r.) w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania ogródków gastronomicznych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, z wyłączeniem pasa drogowego (opublikowanym na stronie internetowej umkutno.bip.e-zeto.eu)

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 5,00 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

O dzierżawę terenu nie mogą ubiegać się osoby, które posiadają zadłużenia finansowe wobec gminy Miasto Kutno.

W sytuacji, o ile o dzierżawę ww. miejsca będzie ubiegało się kilka osób spełniających powyższe kryterium - przydział miejsca do dzierżawy nastąpi w drodze losowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 – 2531249.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także