Reklama

Nowa rada w powiecie. W składzie Dąbrowska, Jędrzejczak, dwóch Walczewskich

Opublikowano:
Autor:

Nowa rada w powiecie. W składzie Dąbrowska, Jędrzejczak, dwóch Walczewskich - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wydarzenia W kwietniu powstała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Kto w niej zasiada? Kiedy było pierwsze posiedzenie rady? Jak długo będzie trwała jej kadencja i przede wszystkim czym będzie zajmował się stosunkowo niedawno powstały organ? Odpowiedzi na te inne pytania radnego Marka Drabika udziela starosta kutnowski Daniel Kowalik.

Obecny skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kutnie został powołany Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia br. W skład PRRP w Kutnie zostali Grzegorz Andrzejczak, Mariusz Kozarski, Robert Wasiak, Tomasz Marek Walczewski, Wojciech Walczewski, Barbara Szczygielska, Agnieszka First, Marek Jędrzejczak, Dorota Dąbrowska oraz Tomasz Szczęsny.

Pierwsze inaugurujące posiedzenie rady w powyższym składzie odbyło się w dniu 16 maja. Oprócz wręczenia aktów powołania członkom rady dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a zostali nimi kolejno Marek Jędrzejczak Grzegorz Andrzejczak. Kadencja obecnej PRRP przypada na lata 2019-2023.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Na wniosek PUP Starostwo Powiatowe w Kutnie wskazało działające na terenie powiatu kutnowskiego organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

W lutym 2019 PUP w imieniu Starosty Kutnowskiego wystosował 54 zaproszenia do organów/organizacji o zgłoszenie kandydata do PRRP w Kutnie. Na zaproszenia odpowiedziało 17 organów/organizacji z czego 16 instytucji dokonało zgłoszenia, a 1 poinformowała, że nie będzie zgłaszała swojego kandydata, wobec czego 33 instytucje nie zgłosiły swoich przedstawicieli. Nastąpił więc zwrot 5 zaproszeń. Poza zaproszeniami (była również informacja na stronie internetowej PUP w Kutnie) wpłynęło 1 zgłoszenie.

Co najważniejsze w funkcjonowaniu rady, do zakresu jej działania należy głównie inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy, czy też delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy a nawet opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora PUP.

Pracami Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Jego zadaniem jest przede wszystkim ustalanie przedmiotu i terminu obrad rady, przewodniczenie obradom, inicjowanie i organizacja prac rady itp. Przewodniczący zwołuje posiedzenia rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady rynku pracy. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał, ale w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania opinii członków w trybie obiegowym.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE